Bình Định

1. Điểm đọc Việt Nam Bình Định
198 Tây Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
FB: Điểm Đọc Việt Nam – Bình Định
(Đã ngừng hoạt động)

2. Thư viện Tình quê 1
Cơ sở 1. Nhà ông Trần Xuân Hạ, thôn Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, Bình Định

Cơ sở 2. thôn Chánh An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định

Thư viện trên báo: