Đắk Lắk

1. Thư viện cộng đồng buôn EA M’Droh
Buôn EA M’droh, xã Ea M’roh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
0915.202.279

2. Ngôi nhà trí tuệ – tủ sách nhân ái xã Quảng Hiệp
Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk
0837893469
Email: [email protected]

3. Điểm đọc Việt Nam Đăk Lăk cơ sở 1
90 Hai bà Trưng, Buôn Ma Thuột , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

4. Điểm đọc Việt Nam Đăk Lăk cơ sở 2
102 Săm Brăm, Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Thư viện Ama Ami Vol
Nhà riêng NSND Y Moan, hẻm 434 đường Y Moan, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
036 323 9468