Đồng Tháp

1. Thư viện Sông Ơi
Số 202 ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp