Gia Lai

1. Tủ sách Ánh Sáng
Tủ sách Ánh Sáng, thôn Bok Rei, xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
03-4665-7925

2. Trạm đọc miễn phí Gia Lai
13 Nguyễn Tất Thành. Pleiku , Gia Lai

3. Điểm đọc Việt Nam Gia Lai chùa Bảo Sơn
Chùa Bảo Sơn, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai

4. Tủ sách Bồ Câu Trắng số 4
Mái ấm Thiên Ân 2 tại Thôn 4, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
0935.939.446
Email: [email protected]

5. Thư viện Tre Làng
Nhà anh Lê Hoài An, số nhà 40 thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
0978.703.262
Email: [email protected]

6. Tủ sách Giáo họ Đa Minh
Giáo họ Đa Minh, thôn Buối A, xã Ia le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;
Sơ Phạm Thị Liên (0935.114.232)

7. Tủ sách nhà thờ Bôn ama Djơng
Tủ sách nhà thờ Bôn ama Djơng, 40 Nguyễn Thái Học, thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai
Linh mục Nguyễn Đức Thịnh 0914 029 449

8. Tủ sách nhà thờ Ia Dreng
Tủ sách nhà thờ Ia Dreng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Linh mục Nguyễn Công Minh, 0903 703 984 & 0964 921 277

9. Tủ sách nhà thờ Ia Rsai Bon Pan
Nhà thờ giáo họ Ia Rsai Bon Pan, xã Ia Rsai, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai