giới thiệu

Tủ sách quê hương là một nhóm nhỏ được lập ra với hoạt động chính là

  • thống kê danh sách thư viện tư nhân miễn phí trên cả nước
  • tặng sách cho các thư viện/tủ sách/mái ấm tình thương/chùa…mà cho phép bạn đọc đọc/mượn sách miễn phí

Sau hơn 1 năm hoạt động, tủ sách thống kê được hơn 200 tủ sách miễn phí và tặng hàng chục ngàn cuốn sách cho nhiều thư viện trên cả nước.

Mọi vấn đề liên quan tới nhóm, xin liên hệ qua thông tin bên dưới: