Hà Nam

1. Thư viện chùa Sàng
Chùa Sàng, thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam