Khánh Hòa

1. Thư viện H2T
Thư viện H2T, Số 133, đường Đại lộ Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
0922.010.188
FB: H2T Free Library

2. Phòng đọc R2 tại Đại học Nha Trang
Phòng đọc R2 tại Đại học Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà