Kon Tum

1. Thư viện Ngô Thị Ly
Thư viện tại nhà của chị Ngô Thị Ly tại thôn 8, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

2. Tủ sách thôn Kon Xơm Luh
Thôn Kon Xơm Luh – Xã Đăk Tờ Re – huyện Kon Rẫy – tỉnh Kon Tum
0963.465.679