Lâm Đồng

1. Nhà thờ Giáo Xứ Đạ Teh
Nhà thờ Giáo Xứ Đạ Teh, thị trấn Đạ Teh, huyện Đạ Teh, Lâm Đồng

2. Piccolo Coffee & Funny
Piccolo Coffee & Funny, số 62 Hai Bà Trưng, phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
0939.388.331
Facebook: Piccolo Coffee & Funny

3. Thư viện Nhà thờ Madaguôi
Nhà thờ Madaguôi, buôn Đạ Guih, xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
0393.586.559.

4. Thư viện nhân ái giáo xứ Kala
Giáo xứ Kala, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

5. Thư viện cộng đồng EVG Gia Bắc
Thư viện cộng đồng EVG Gia Bắc, xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
0945.063.062
Email: [email protected]
FB: EVG-Community Library Project

6. Tủ sách nhân ái giáo xứ Đà Loan
Giáo xứ Đà Loan, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng