Nam Định

1. Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh
Trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Nam Định
Facebook: Ngọc Tâm Thủy Tinh

2. Không gian đọc Chánh Kiến Giao Thủy Nam Định
Khu chợ mới xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
0982. 463. 295
Email: [email protected]
Xem bài giới thiệu về không gian đọc Chánh Kiến Giao Thủy Nam Định trên Facebook

3. Điểm đọc Nam Định cơ sở 1
20 Nguyễn Văn Vịnh, Hạ Long, Thành Phố Nam Định, Nam Định
Facebook: Điểm đọc Nam Định

4. Điểm đọc Nam Định cơ sở 2
45/195 Thanh Bình, P. Lộc Hòa, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Facebook: Điểm đọc Nam Định

5. Điểm đọc Nam Định cơ sở 3
Nhà chị Huệ ở thôn Liêm Thôn, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Facebook: Điểm đọc Nam Định

6. Tủ sách nhân ái làng Gon
Xóm Gon, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Xem bài giới thiệu về thư viện trên Facebook

7. Tủ sách Hữu Điền
Nhà bác Hữu Điền, thôn Vân Côi, TT Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

8. Thư viện Thọ Nghiệp
Xóm 13, xã Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định
Facebook: Thư viện Thọ Nghiệp