Nam Định

1. Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh
Trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Nam Định

2. Không gian đọc Chánh Kiến Giao Thủy Nam Định
Khu chợ mới xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
0982. 463. 295
Email: [email protected]

3. Điểm đọc Nam Định cơ sở 1
20 Nguyễn Văn Vịnh, Hạ Long, Thành Phố Nam Định, Nam Định

4. Điểm đọc Nam Định cơ sở 2
45/195 Thanh Bình, P. Lộc Hòa, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

5. Điểm đọc Nam Định cơ sở 3
Nhà chị Huệ ở thôn Liêm Thôn, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

6. Tủ sách nhân ái làng Gon
Xóm Gon, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

7. Tủ sách Hữu Điền
Nhà bác Hữu Điền, thôn Vân Côi, TT Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

8. Thư viện Thọ Nghiệp
Xóm 13, xã Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định