Nghệ An

1. Tủ sách Thúy Nga
Số 248, Xóm 6B, Xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An
096.517.27.72
[email protected]
FB: Tủ sách miễn phí Thúy Nga
Giờ mở cửa: 7h -> 10h30/14h30 -> 17h30 (Thứ 2, 4, 6, CN)

2. Tủ sách MP
Nhà chị Ngô Diệu Thúy, xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

3. Ngôi Nhà Trí Tuệ Thanh Tiên
Xóm 7 – Cồn Tần – Xã Thanh Tiên – Huyện Thanh Chương – Nghệ An

4. Ngôi Nhà Trí Tuệ Hoa Thành
Xóm 3 – Xã Hoa Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An

5. Ngôi Nhà Trí Tuệ Đức Lạc
Xóm Trại Trúc – Xã Đức Lạc – Huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh

6. Ngôi Nhà Trí Tuệ Nhân Thành
Xóm Vĩnh Tiến – Xã Nhân Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An.

7. Ngôi Nhà Trí Tuệ Vĩnh Thành
Xóm Tương Lai – Xã Vĩnh Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An.

8. Ngôi Nhà Trí Tuệ Công Thành
Xóm Ngã Tư – Xã Công Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An.

9. Ngôi Nhà Trí Tuệ Bắc Thành
Xóm 2 – Xã Bắc Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An

10. Tủ sách gia đình Nguyễn Viết Huệ
Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

11. Tủ sách nhà văn hóa xóm Tây Hồ
Nhà văn hóa Xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
0971.731.799

12. Thư viện xóm Yên Phú
Xóm Yên Phú, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

13. Tủ sách xóm Thiện Lợi
Xóm Thiện Lợi, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

14. Thư viện chùa Kim Liên
Chùa Kim Liên, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

15. Thư viện ông Dũng
Xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

16. Thư viện Làng Sen
Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

17. Thư viện giáo xứ Bình Thuận
Giáo xứ Bình Thuận, Xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

18. Tủ sách cộng đồng bản Piêng Mựn
Nhà Trưởng bản Piêng Mựn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

19. Thư viện tư nhân Làng Chài
Nhà bác Nguyễn Đình Thọ, Xóm Tùng Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
0984.88.6026
Email: [email protected]
FB:  Thư viện tư nhân Làng Chài
Giờ mở cửa: 14:30-17:00 từ T2-T6; 9:00-10:30, 14:30-17:00 thứ 7; 8:00-10:30, 14:30-17:00 chủ Nhật.

20. Tủ sách cộng đồng bản Huổi Tố 1
Nhà chị Bùi Thị Lan, Bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

21. Tủ sách cộng đồng bản Huồi Tố 2
Bản Huồi Tố 2, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

22. Tủ sách cộng đồng bản Huồi Xá
Bản Huồi Xá, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

23. Tủ sách cộng đồng bản Phả Khảo
Bản Phả Khảo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

24. Tủ sách cộng đồng bản Chà Lò
Bản Chà Lò, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

25. Tủ sách cộng đồng bản Na Hang
Bản Na Hang, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

26. Tủ sách cộng đồng bản Na Kha
Bản Na Kha, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

27. Điểm đọc Thái Hòa
Quán cafe Ding-Tea Thái Hòa, số 178 Nguyễn Trãi, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

28. Điểm đọc Hoàng Mai
House of cha, Khối Sĩ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
0849780567 (Huyền Nguyễn)
Email: [email protected]
Giờ mở cửa: từ 8h-11h trưa và 3-10h tối tất cả các ngày trong tuần

29. Tủ sách cộng đồng bản Mon
Bản Mon, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

30. Tủ sách cộng đồng bản Chắn
Bản Chắn, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

31. Tủ sách cộng đồng bản Văng Cuộm
Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

32. Tủ sách cộng đồng bản Pa Tý
Pa Tý, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

33. Tủ sách cộng đồng bản Cảnh Tong
Cảnh Tong, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

34. Tủ sách cộng đồng bản Cặp Trang
Cặp Trang, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

35. Tủ sách cộng đồng Bản Hạt
Bản Hạt, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

36. Tủ sách cộng đồng bản Pa Khóm
Pa Khóm, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

37. Tủ sách cộng đồng bản Huổi Pai
Huổi Pai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

38. Tủ sách cộng đồng bản Cha Lúm
Cha Lúm, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

39. ủ sách cộng đồng bản Na Cáng
Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

40. Tủ sách cộng đồng Bãi Sở
Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

41. Tủ sách cộng đồng Tân Hương
Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

42. Tủ sách cộng đồng Tam Hương
Tam Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

43. Tủ sách cộng đồng Tam Bông
Tam Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

44. Tủ sách cộng đồng bản Sơn Hà
Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

45. Tủ sách cộng đồng bản Bãi Xa
Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

46. Tủ sách cộng đồng bản Quang Phúc
Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

47. Tủ sách cộng đồng bản Đình Phong
Đình Phong, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

48. Tủ sách cộng đồng bản Đình Hương
Đình Hương, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

49. Tủ sách cộng đồng bản Đình Thắng
Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

50. Tủ sách cộng đồng bản Đình Tiến
Đình Tiến, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

51. Tủ sách cộng đồng bản Lưu Sơn
Lưu Sơn, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

52. Tủ sách cộng đồng bản Sóng Con
Sóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

53. Tủ sách cộng đồng bản Lưu Phong
Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

54. Tủ sách cộng đồng Bản Lở
Bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

55. Tủ sách cộng đồng bản Na Bè
Bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

56. Tủ sách cộng đồng bản Hợp Thành
Bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

57. Tủ sách cộng đồng bản Cửa Rào
Bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

58. Tủ sách cộng đồng bản Khe Ngâu
Bản Khe Ngâu, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

59. Tủ sách cộng đồng bản Thạch Dương
Bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

60. Tủ sách cộng đồng Bản Lũng
Bản Lũng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

61. Tủ sách cộng đồng bản Tân Hợp
Bản Tân Hợp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

62. Tủ sách cộng đồng bản Cây Me
Bản Cây Me, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

63. Tủ sách cộng đồng bản Canh Tráp
Bản Canh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

64. Tủ sách cộng đồng Bản Can
Bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

65.Tủ sách cộng đồng Bản Khổi
Bản Khổi, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

66. Tủ sách cộng đồng bản Xóng Con
Bản Xóng Con, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

67. Tủ sách cộng đồng Bản Phẩy
Bản Phẩy, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

68. Tủ sách cộng đồng Nóng Mò
Nóng Mò, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

69. Tủ sách cộng đồng Piềng Ồ
Piềng Ồ, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

70. Tủ sách cộng đồng bản Xốp Khấu
Xốp Khẩu, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

71. Tủ sách cộng đồng bản Pủng
Nhà ông Lương Văn Nhuận, bản Phủng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

72. Tủ sách cộng đồng bản Cành Tạng
Nhà ông Lô Văn Bình, Bản Cành Tạng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

73. Tủ sách cộng đồng bản Văn Lin
Bản Văn Lin, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

74. Tủ sách cộng đồng bản Cốc
Bản Cốc, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

75. Tủ sách cộng đồng bản Tạt
Bản Tạt, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

76. Tủ sách cộng đồng bản Cành Khìn
Bản Cành Khìn, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

77. Tủ sách cộng đồng bản Xiềng Líp
Bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

79. Thư viện Cẩm Trường
Xóm 8, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
[email protected]
FB: Thư viện Cẩm Trường
Giờ mở cửa: Sáng 7:00-10:00. Chiều: 15:00-18:00

80. Tủ sách cộng đồng bản Xốp Kha
Bản Xốp Kha, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

81. Tủ sách cộng đồng bản Yên Hương
Bản Yên Hương, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

82. Tủ sách cộng đồng bản Đình Yên
Bản Đình Yên, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

83. Tủ sách cộng đồng bản Xốp Chang
Bản Xốp Chang, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

84. Thư viện Thanh Chương
Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và truyền thông huyện Thanh Chương, Khối 4, TT. Thanh Chương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An

85. Tủ sách gia đình Trần Lệ Phương
Nhà chị Trần Lệ Phương, khối Hòa Nam, TT. Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
0945.184.389

86. Ngôi nhà trí tuệ Võ Liệt
Ngôi nhà trí tuệ Võ Liệt, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An