Vĩnh Long

1. Không gian đọc Nguyễn Hiến Lê
Nhà thầy giáo Huỳnh Văn Thế, ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
0939.416.285

2. Không Gian Đọc The Baumans
Không Gian Đọc The Baumans Phường 8 – TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

3. CLB sách Nguyễn Thông
CLB sách Nguyễn Thông, 12 Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
0369.000.079
Email: [email protected]
FB:  Nhi Tran