Vĩnh Phúc

1. Điểm đọc Vĩnh Phúc
Trung Tâm Anh Ngữ Havina Vĩnh Yên: Số 11, Lô S10 Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2. Phân trại số 4 trại giam Vĩnh Quang
Phân trại số 4, trại giam Vĩnh Quang, Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc