Yên Bái

1. Thư viện cộng đồng xã Yên Thắng
Thư viện cộng đồng xã Yên Thắng tại thôn Đồng Cáy, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, Yên Bái
0832270277

2. Tủ sách tổ 3 TT. Yên Bình
Nhà văn hóa tổ 3 thị trấn Yên Bình, Tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái
0981.418.697

3. Tủ sách thôn Mạ
Thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.
0368 739 883

4. Thư viện Kha Phạ House
Thư viện cộng đồng Kha Phạ House tại bản Ít Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
84 335 195 566 (Thảo Nguyên)
Email: [email protected]